Ekonomický SW
Prehľad riešení
Cenník
Vyskúšajte DEMO
Download
Predaj a servis
Referencie
Semináre a školenia
Užívateľská podpora
Partnerská zóna
Kontakt
XEROX
Produkty a služby
Elektronický obchod
Kontakt
Profil firmy
Úvodná stránka
  

Sledujte nás aj na FacebookuPrístupy od 1.1.2003

Online:


Neprihlásený


 


Ekonomický software

Pred niekoľkými rokmi bol v každej firme najdôležitejší programový modul pre spracovanie ekonomickej agendy - teda účtovníctvo. Je to prirodzené - každý potrebuje mať svoju firmu zabezpečenú po účtovnej stránke. Dobrý ekonomický softvér dokáže ušetriť čas, tým prispieť k zníženiu nákladov a zefektívniť tú časť firmy, ktorá peniaze míňa
Na druhej strane, po nejakom čase sa dostala rovnako prirodzene do popredia potreba aktívne podporiť rozvoj toho, čo je v klasickej firme hlavným zdrojom príjmov - teda obchod. Dobrý obchodný systém Vám môže pomôcť zdokonaliť a zefektívniť tú časť firmy, ktorá peniaze zarába. Spojením kladov dobrej obchodnej a ekonomickej agendy sme sa pokúsili vytvoriť systém, ktorý je pripravený urobiť Všetko pre Váš úspech - SunSoft ® EcoSun.

Charakteristika systému EcoSun:

Systém EcoSun je plne modulárny ekonomický software určený pre lokálne aj sieťové spracovanie s podporou výmeny dát medzi vzdialenými pracoviskami. Všetky moduly vyžadujú prihlasovanie užívateľov a na základe prístupových práv je vymedzený rozsah ich pôsobenia v aplikácií.

Vstup aj výstup je založený na prehľadnom systéme zoznamov odkiaľ sa jednodotykovými voľbami užívateľ dostane k príslušným vstupným formulárom, výstupným zostavám a ďalším súvisiacim funkciám. Systém podporuje prístup ku všetkým funkciám cez menu, alebo priamo cez klávesové skratky. Väčšina štandardných vstupných polí formulárov je naviazaných na číselníky, pričom dôležité číselníky (obchodní partneri, skladové karty, …) je možné z týchto polí priamo dopĺňať a upravovať.

Najčastejšie používane vstupné formuláre sú optimalizované na rýchlosť vstupu (t.j. minimálny počet stlačení kláves na vytvorenie dokladu). Dôležitou vlastnosťou systému EcoSun je jeho rýchlosť databázových operácií nad veľkými tabuľkami - systém je dostatočne rýchly aj pri 20 000 dokladoch s 2 000 000 položiek.

 
Hlavné výhody systému EcoSun
 • Dokladovo riadené základné funkcie.
  Všetky dôležité ekonomické funkcie sú k dispozícií priamo pri prvotných dokladoch - nemusíte čakať na prevod do účtovníctva. V systéme OASIS je to napríklad "obchodné saldokonto" a evidencia DPH z faktúr.
 • Minimalizovanie ručných (duplicitných) vstupov rovnakých údajov.
  Ak na jednom mieste vstúpi do systému doklad s jeho položkami, dokáže elektronicky prechádzať celým systém a transformovať sa na iné typy (napríklad od objednávky cez dodací list, faktúru, pokladničný doklad až po účtovný zápis). V priemernej obchodnej firme dokáže EcoSun II automaticky previesť 95 % dokladov do účtovníctva bez manuálnych korektúr.
 • Okamžitá dostupnosť všetkých potrebných informácií na jednom mieste.
  Napríklad pri faktúre v systéme OASIS sú okamžite na jedno stlačenie klávesy k dispozícií informácie o skladovom doklade a skladových kartách, o obchodnom partnerovi, takisto saldokonto a prehľad DPH z faktúr.
 • Užívateľská prívetivosť a jednoduchosť obsluhy.
  Systém nevyžaduje dlhodobé zaškoľovanie, všetky moduly používajú pri základných operáciách rovnaké klávesové skratky.
 • Automatika na požiadanie.
  Množstvo funkcií a operácií v aplikáciách je vykonávaných automaticky - ovšem vždy s možnosťou dodatočnej manuálnej korektúry.

Technické riešenie

Systém EcoSun je tvorený kombináciou aplikácií vyvinutých na platforme Microsoft Visual FoxPro 9 a Microsoft .NET Framework 2.0 s napojením na SQL databázy. Aplikácie postavené na databázovej platforme DBF sú vysoko výkonné, pretože sú vďaka využitiu optimalizačnej technológie RUSHMORE schopné spracovávať rádovo stotisíce až milióny záznamov rýchlosťou porovnateľnou s mnohými client-server platformami. Nadstavbové moduly poskytujú prostredníctvom najnovších technológií .NET a SQL databáz integráciu klasických overených programov a databáz s produktmi MS Office a internetovými prostriedkami.

Všetky aplikácie je možné prevádzkovať na operačných systémoch Windows XP, Vista, Windows 7 a serverových operačných systémoch od Windows Server 2000 vyššie.


Download DEMO verzie
Stiahnite a vyskúšajte si ukážkové verzie našich produktov.

Video ukážky systému EcoSun
Pozrite si názorné video ukážky práce s modulmi systému EcoSun.

7 dôvodov prečo firmy používajú EcoSun
Prečítajte si krátky článok o hlavných dôvodoch pre ktoré sa firmy rozhodli používať práve SunSoft EcoSun.
Vyžiadajte si viac informácií, bezplatnú prezentáciu vo Vašej firme alebo DEMO verziu.
Mailom na adrese obchod@sunsoft.sk, alebo telefonicky na čísle 043/583 11 30.
Zaregistrujte sa na odber noviniek
Zaregistrujte sa a my Vám budeme zasielať e-mailom informácie o novinkách v ponuke našich produktov a služieb.
Moduly EcoSun
EcoSun - popis balíka
PU - Podvojné
účtovníctvo + Evidencia majetku
OASIS - Obchodný a
skladový informačný
systém
PAM - Personalistika
a mzdy
ISM - Informačný systém pre manažérov
 
JU - Jednoduché
účtovníctvo

Rozšírenia EcoSun
SHOP - Softvérová
registračná pokladnica
net.biz - Webový obchod
CRM - Vzťahy so zákazníkmi

Ďalšie aplikácie
VTZ - Vyhradené technické zariadenia
TeleSpy - Sledovanie telefónnych hovorov

Schéma EcoSun
Otázky a pripomienky k tejto web prezentácií zasielajte na e-mail webmaster@sunsoft.sk
© SunSoft Plus s.r.o. 2012