SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SunSoft.EcoSun

Verzia: 2.225.107 z 29.4.2013

 • Upravené: Pri importe organizácií z Excelu sa kontroluje existencia organizácii (podľa Id Organizácie, IČO, Názov).

Verzia: 2.225.106 z 22.1.2013

 • Opravené VTZ: Pri oprave prehliadky zle vypĺňalo meno vykonávateľa.
 • Opravené VTZ: Upravené tlačové zostavy.

Verzia: 2.225.105 z 21.1.2013

 • Doplnené: Hromadná zmena údajov organizácií (stav, kategórie, priradený, ...)
 • Opravené: Pridanie adresátov v editačnom formulári elektronických a poštových mailingov nefungovalo korektne.

Verzia: 2.225.104 z 14.1.2013

 • Opravené: Ak bol užívateľ v inej skupine ako administrátori, program padal na formulári prípadu a úlohy. Chyba vznikla vo verzii 2.225.103.
 • Opravené: Ak bola na agende prípadov nastavená viditeľnosť len vlastných záznamov, toto nastavenie sa neuplatnilo pri výbere prípadov na úlohe.

Verzia: 2.225.103 z 11.1.2013

 • Opravené: Ak mal používateľ nastavené oprávnenie na zmenu vlastných záznamov, nemohol dokončiť úlohu (prípad), kde bol uvedený ako zodpovedný.

Verzia: 2.225.102 z 11.1.2013

 • Doplnené: Voľba Zobraziť súvisiace v tabuľke príloh. Uplatňuje sa v prílohách Organizácii, Prevádzok a Prípadov. V Organizáciách zobrazuje aj prílohy súvisiacich Prevádzok a Osôb, v Prevádzkach prílohy Osôb a v Prípadoch prílohy súvisiacich úloh.
 • Opravené: Pri výbere súboru do prílohy program niekedy hlásil že nemôže otvoriť umiestnenie.

Verzia: 2.225.101 z 9.1.2013

 • Opravené: Výmaz záznamov nebol možný v niektorých prípadoch kvôli nadbytočnej kontrole referencií.
 • Opravené: Funkcia vytvorenia mailu v tabuľkách organizácií, osôb a prevádzok nenastavila mailovú adresu.

Verzia: 2.225.100 z 3.1.2013

 • Upravené CRM: Z formulára prípadov boli odstránené nepoužité prvky.

Verzia: 2.225.099 z 2.1.2013

 • Upravené: Nové verzie knižníc prostredia DX 12.2.5.

Verzia: 2.224.098 z 2.1.2013

 • Opravené: Chyba pri konverzii (aplikácia generovala chybný dátum v roku 2013).

Verzia: 2.224.097 z 28.12.2012

 • Opravené: Chyba pri príliš dlhom informačnom texte pri kontrole zápisu dát v editačnom okne.
 • Doplnené CRM: Hromadná zmena percent a dokončenia prípadov.
 • Doplnené CRM: Hromadná zmena dokončenia úloh.

Verzia: 2.224.096 z 20.12.2012

 • Opravené: Pri výmaze z kalendára dochádzalo niekedy k nesprávnemu odstráneniu položiek.
 • Opravené: Celodenná udalosť v kalendári sa niekedy nezapisovala korektne.
 • Opravené: Premiestnenie položky v kalendári myšou niekedy nefungovalo korektne.

Verzia: 2.224.095 z 17.12.2012

 • Doplnené: Agenda Poštové mailingy.
 • Opravené: Chyba pri výmaze položky z kalendára.
 • Opravené: Chyba pri uložení vlastnej definície tlačovej zostavy (v dizajnéri zostáv).
 • Opravené: Nastavenie voľby Celodenná udalosť na formulári úlohy nefungovalo niekedy korektne.
 • Opravené: Vytvorenie nového dátového prostredia vyhlasovalo niekedy chybu.

Verzia: 2.224.094 z 12.12.2012

 • Opravené: Chyby inicializačných konverzných funkcii (Hromadné zmeny údajov)

Verzia: 2.224.093 z 11.12.2012

 • Opravené: Chyby spôsobené pri optimalizácii pamäte vo verzii 092.
 • Doplnené: Rozšírená voľba tlače (opisu prehľadu) o tlačovú zostavu a kartu záznamu. Funkcie sú zatiaľ v skúšobnej prevádzke.

Verzia: 2.224.092 z 10.12.2012

 • Upravené: Nové verzie knižníc prostredia DX 12.2.4.
 • Opravené: Optimalizácia pamäte využívanej aplikáciou. Vypnuté automatické uvoľňovanie pamäte pri náraste nad limit 300 MB.

Verzia: 2.216.090 z 6.12.2012

 • Upravené: Automatické uvoľňovanie pamäte pri náraste nad limit 300 MB.
 • Opravené: Otváranie príloh z Dokumentov.

Verzia: 2.216.089 z 4.12.2012

 • Doplnené: Automatické uvoľňovanie pamäte pri náraste nad limit 200 MB.
 • Upravené: Zoznam kontaktov (čísel, mailov) pre organizáciu zobrazuje aj kontakty prevádzok a osôb.
 • Upravené: V analýze dát sa pre dátumové polia automaticky generujú príslušné polia rok, kvartál, mesiac a týždeň.
 • Upravené: Zjednodušený výber polí v analýze dát.

Verzia: 2.216.087 z 27.11.2012

 • Opravené CRM: Neukladali sa obchodné prípady (chyba bola spôsobená v predchádzajúcej verzii).

Verzia: 2.216.086 z 25.11.2012

 • Doplnené CRM: Hromadná zmena zodpovedného a termínu na úlohe.
 • Doplnené CRM: Hromadná zmena zodpovedného a termínu na prípade.
 • Doplnené CRM: Zobrazenie názvu organizácie na položkách kalendára.
 • Opravené: Dvojité vytváranie mailov z príloh.
 • Opravené: Chyba v editačnom formulári pri prechode na ďalší, alebo predchádzajúci záznam.

Verzia: 2.216.085 z 21.11.2012

 • Doplnené VTZ: Možnosť dopísania samostatnej prehliadky k zariadeniu bez definície.

Verzia: 2.216.084 z 20.11.2012

 • Doplnené: Nastavenie Ignorovať oprávnenie sa niekedy neuplatňovalo.

Verzia: 2.216.083 z 20.11.2012

 • Doplnené: Nový systém nastavenia a uplatňovania prítupových práv k jednotlivým agendám.

Verzia: 2.216.082 z 14.11.2012

 • Doplnené VTZ: Kontrola vyplnenia formulára karty PHP.

Verzia: 2.216.081 z 14.11.2012

 • Opravené: Oprávnenia zápisu vyhlasovali chybu (spôsobené v predchádzajúcej verzii).

Verzia: 2.216.080 z 14.11.2012

 • Opravené VTZ: Opravený formulár nahrávania prehliadky.

Verzia: 2.216.079 z 13.11.2012

 • Opravené: Inštalácia aktualizácie z webu neukončila aplikáciu, ak bola v režime "Krížik zatvorenia hlavné okno iba skryje".

Verzia: 2.216.078 z 13.11.2012

 • Opravené: Uplatňovanie prístupových práv v kalendári (zákaznícka úprava).

Verzia: 2.216.077 z 12.11.2012

 • Doplnené: Zákaznícka úprava zobrazenia výberových konaní.

Verzia: 2.216.076 z 07.11.2012

 • Opravené: Chyba pri nastavení prístupových práv na jednotlivé záznamy. Vznikla vo verzii 2.216.075.
 • Opravené: Prístupové práva v kalendári sa neuplatňovali korektne.

Verzia: 2.216.075 z 06.11.2012

 • Opravené: Uplatnenie oprávnení za určitých podmienok nefungovalo korektne.
 • Opravené: Registrácia knižnice SunSoft.EcoSun.Com.dll pre priame zapisovanie obchodných partnerov z VFP OASISu.

Verzia: 2.216.074 z 05.11.2012

 • Upravené: Zmenená úvodná obrazovka aplikácie a formulár demo verzie.
 • Doplnené: Informácia o uplatených databázových kritériách v prehľadoch (objaví sa pri nabehnutí myši na počet záznamov).

Verzia: 2.216.073 z 30.10.2012

 • Opravené: Za určitých okolností nebola prístupná voľba kalendára.

Verzia: 2.216.072 z 30.10.2012

 • Opravené: Pri uplatnení oprávnení a obnove dát v kalendári dochádzalo niekedy k chybe.
 • Doplnené: Aktivované oprávnenia prístupov do agend.

Verzia: 2.216.071 z 29.10.2012

 • Doplnené: Aktivované oprávnenia Vidieť len vlastné úlohy a Vidieť len vlastné prípady.

Verzia: 2.216.070 z 26.10.2012

 • Doplnené: Nastavenie poštového servera pre odosielanie mailov vo webovom rozhraní.

Verzia: 2.216.069 z 25.10.2012

 • Upravené: Zobrazovanie pripomienok okno bude vždy navrchu.
 • Opravené: Ukladanie pripomienok k úlohám. Ak sa zmenil termín úlohy, pripomienka ostala nastavená na pôvodný termín.

Verzia: 2.216.068 z 22.10.2012

 • Doplnené: Monitorovanie SQL príkazov.

Verzia: 2.216.067 z 19.10.2012

 • Doplnené: Zoznam účastníkov osôb z organizácie na úlohách.
 • Doplnené: Možnosť vytvoriť mail k vybraným záznamom Organizácii, Osôb, Prevádzok a Účastníkov.
 • Upravené: Ak je nastavené, že užívateľ vidí len svoje záznamy v úlohách a prípadoch vidí aj záznamy, za ktoré je zodpovedný.

Verzia: 2.216.066 z 17.10.2012

 • Doplnené: Možnosť zakázať užívateľovi ukladať spoločné pohľady. Musí byť nastavené oprávnenie PovolitOpravuSpolocnychPohladov.
 • Opravené: Niektoré záznamy nebolo možné vymazať kvôli príliš prísnej kontrole väzieb.

Verzia: 2.216.065 z 17.10.2012

 • Doplnené: Zobrazenie histórie zmien v aplikácii v menu Pomoc > História zmien.
 • Opravené: Pri nastavení oprávnení sa niekedy chybne nezobrazovali kalendárové položky.

Verzia: 2.216.064 z 15.10.2012

 • Doplnené: Fulltextové vyhľadávanie v správach.
 • Doplnené: Hromadná oprava stavu prípadov. Musí byť nastavené oprávnenie PovolitHromadnuZmenu.
 • Opravené: Chyba pri vytváraní skupín užívateľov.

Verzia: 2.216.063 z 12.10.2012

 • Opravené: Parameter pre kontrolu aktualizácie sa niekedy nezapamätával korektne.

Verzia: 2.216.062 z 11.10.2012

 • Doplnené: Automatická aktualizácia aplikácie z webu.
 • Upravené: Zoznam užívateľov obsahuje informáciu o prihlásení.
 • Opravené: Chyba v tabuľke užívateľov.