SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii OASIS

Verzia: 4.13.070 z 16.10.2019

 • Skladové karty doplnené stĺpce "cena_p1d, cena_p2d", ak je vo var_1.dat nastavenie "cena_p12d=" nenulové číslo.

Verzia: 4.13.069 z 15.10.2019

 • Moduly Výrobné príkazy Evidencia úkolových listov : Odstránená chyba "Unknown member TxtVyberZamestnanec".

Verzia: 4.13.068 z 14.10.2019

 • Moduly Výrobné príkazy Evidencia úkolových listov : doplnený stĺpec "Normominúty", tlač súčtovanie odpracovaných hodín za deň.

Verzia: 4.13.067 z 11.10.2019

 • Import uzávierok z offline: program ešte pred importom skontroluje číslo uzávierky na hlavičke a na položkách dokladu. Ak sa líšia, tak prevezme číslo z položiek a zapíše na všetky úhrady.

Verzia: 4.13.066 z 03.10.2019

 • Import uzávierok z offline: program ešte pred importom skontroluje číslo uzávierky na hlavičke a na položkách dokladu. Ak sa líšia, tak prevezme číslo z položiek a zapíše na hlavičku.

Verzia: 4.13.065 z 27.09.2019

 • Import zo súboru IDOC program importuje položky ako bodkové, iba poslednú položku založí ako skladovú kartu a číslo dodávateľskej faktúry je číslom skladovej karty.
 • Prehlady Skladové prehľady Interný výdaj : zväčšený počet desatinných miest na 5.

Verzia: 4.13.064 z 24.09.2019

 • Predfaktúra zahraničná "EU s dph" + úhrada , preddavková faktúra typ 30T : opravený rozpis dph.

Verzia: 4.13.063 z 23.09.2019

 • Import zo súboru IDOC príjemky do nastaveného skladu, skladové karty program založí podľa EANu.

Verzia: 4.13.062 z 12.09.2019

 • Priemerné skladové ceny pre set35=5 oprava nápočtu : program nepočítal skladové ceny s obstarávacími nákladmi.

Verzia: 4.13.061 z 10.09.2019

 • Prehľady odbytu Po položkách tovaru alebo materiálu doplnené katalógové číslo: oprava fungovalo iba pre všetky sklady, nie pre vybratý sklad.
 • Výdaj faktúry/dodacie listy F9 Export do CSV pre Ecosun.Net: oprava výberu od čísla po číslo dokladu v okne
 • program pýta číslo faktúry, ale program hľadal číslo DL opravený výber podľa čísla faktúry. Odstránené je aj
 • premenovanie excelovského zošita premenovanie musí volať Excel a na serverovom pripojení nie je všade nainštalovaná plná verzia Excelu a tým sa program spomaľoval.

Verzia: 4.13.060 z 09.09.2019

 • Prehľady odbytu Po položkách tovaru alebo materiálu doplnené katalógové číslo.

Verzia: 4.13.059 z 09.09.2019

 • Import zo súboru IDOC príjemky do nastaveného skladu, skladové karty program založí podľa EANu.

Verzia: 4.13.058 z 04.09.2019

 • Príprava na prenos dát do Oasis.NET : doplnené kontrolné tlačidlo "SETy, DATy" program vytvorí samostatný výpis nastavených SETov (oasisw\cisel\setup.dbf) a existujúcich súborov oasisw\*.dat.

Verzia: 4.13.057 z 21.08.2019

 • Faktúry vystavené práca s položkami oprava: počas práce je prístupná voľba Ctrl+P na informáciu o odberateľskej
 • zľave. Informácia však ponechala zapísanú zľavu na doklade aj pri otázke Uplatniť odberateľskú zľavu NIE a na doklad sa nedali dopisovať položky.

Verzia: 4.13.056 z 19.08.2019

 • Skladové karty Import z XLS: algoritmus importu zrýchlený použitím pomocných databáz a indexovým vyhľadávaním.

Verzia: 4.13.055 z 15.08.2019

 • Výber skladu oprava: v zozname skladov nebola zobrazená informácia "N" pre nezávislé sklady.
 • JJ automotive import z CSV pre typ 11FR s francúzskou dph : doklad je zaokrúhľovaný na 2 desatinné miesta a dph sa dopočíta rozdielom.

Verzia: 4.13.054 z 12.08.2019

 • Objednávky došlé Alt+N= generovanie faktúr : opravené zaokrúhľovanie vygenerovaných faktúr. Ak bola aj zahraničná objednávka, tak sa prestavilo zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta a všetky nasledujúce doklady už neboli zaokrúhlené podľa nastavenia v Globálnych parametroch.

Verzia: 4.13.053 z 12.08.2019

 • Import objednávok z webu nastavenie obnovovat_prev_z_xml : opravena chyba Alias 'PREVADZKY_W_X' is not found.

Verzia: 4.13.052 z 09.08.2019

 • Import objednávok z webu dopisovanie obchodných partnerov: z XML sa preberie aj PSČ prevádzky.

Verzia: 4.13.051 z 08.08.2019

 • Príkaz na úhradu oprava program výberom z parametrov usekol poslenú cifru z IBANu. Rozšírený údaj subor_n(C15).

Verzia: 4.13.050 z 07.08.2019

 • Prehľady Analýza nákupu: odstránená chyba pri niektorej kombinácii tovary/materiál/neskladové program zahlásil chybu "command contains unrecognized ..."

Verzia: 4.13.049 z 06.08.2019

 • Export objednávok do PURCH podľa požadovanej schémy.

Verzia: 4.13.048 z 22.07.2019

 • Export do OMEGY: zmenené kódy podľa číselníka. Pre vystavené doklady s typom "Osv" sa doplní "X"(predtým "A1"). Pre došlé faktúry s typom "DF" sa doplní "A"(predtým "03"), "21A"(predtým "04").

Verzia: 4.13.047 z 16.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat konštantný symbol 0008.

Verzia: 4.13.046 z 16.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat zberna faktury.

Verzia: 4.13.045 z 15.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat zberna faktury.

Verzia: 4.13.044 z 15.07.2019

 • Export do EDI pre nastavenie var_1.dat (edi_coopNO="123").

Verzia: 4.13.043 z 04.07.2019

 • Dodacie listy Alt+R rozvozy po linkách: export do XLS posiela celé čísla bez desatinných miest. Na koniec je doplnený súčtový riadok.
 • JJ automotive import z CSV s nazvom 'imfrddmmrrrr' pre typ 11FR francúzska DPH a francúzske IČDPH.

Verzia: 4.13.042 z 28.06.2019

 • Preddavková faktúra vystavená tlač F : opravená chyba "Alias Predaj not found".
 • JJ automotive import z CSV s nazvom 'imfrddmmrrrr'.

Verzia: 4.13.041 z 18.06.2019

 • Skladové karty Shift+F3 Hromadné prezeranie.

Verzia: 4.13.040 z 17.06.2019

 • Export do EDI viac dokladov s hlavičkou SYS.
 • Oprava denných výdajov pri použití fiškálneho modulu Kaso TaxIS.

Verzia: 4.13.039 z 17.06.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE: dph pre 11DE program berie z číselníka pohybov. Ak nenájde, dá 19% dph.

Verzia: 4.13.038 z 14.06.2019

 • Faktúry vystavené "Prenos §69 ods.12" tlač faktúry: na tlačive pod položkou sa vypisuje informácia o prenose daňovej povinnosti.

Verzia: 4.13.037 z 13.06.2019

 • Faktúry vystavené položka s nulovou dph výber "Prenos §69 ods.12": program ignoroval výber
 • a položke zapísal "§69 ods.12 písmeno F G". Opravené.

Verzia: 4.13.036 z 13.06.2019

 • Export import do súboru exp_1.CAB: prípona CAB sa môže zmeniť nastavením vo var_1.dat parametrom CAB_export. Ak bude zapísaný riadok CAB_export="123", tak program vytvorí exportný súbor exp_1.123. V parametri musia byť 3 znaky a nesmie byť znak ?. Import tiež hľadá zmenenú koncovku.

Verzia: 4.13.035 z 10.06.2019

 • Úprava komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami. Vyžaduje WinSHOP od verzie 4.08.303

Verzia: 4.13.034 z 10.06.2019

 • Prijaté faktúry TAB doplnený stĺpec "Účet položky"
 • EDI pre Billu.

Verzia: 4.13.033 z 10.06.2019

 • Vystavené dodacie listy Alt+R 2/Rozvoz po linkách XLS úprava Excelu.

Verzia: 4.13.032 z 04.06.2019

 • Tlač faktúry informácia o zaplatenej preddavkovej faktúre odsekla poslednú číslicu z čísla preddavkovej faktúry.

Verzia: 4.13.031 z 03.06.2019

 • Poškodené inštalačné súbory.

Verzia: 4.13.030 z 30.05.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Kaso TaxIS. Vyžaduje WinSHOP od verzie 4.08.300
 • Objednávky vystavené položky objv_p.dbf: pole pocmj_mat N(5,0) je zmenené na N(5,2).

Verzia: 4.13.029 z 22.05.2019

 • Obaly program nezapisoval analytický účet na karty obalu.

Verzia: 4.13.028 z 20.05.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE: číselný rad pre typ dokladu 11DE, IČDPH hľadá pre štát "DE".

Verzia: 4.13.027 z 14.05.2019

 • Vystavené dodacie listy Alt+R tlačové zostavy 1/Zadanie do výroby a 2/Rozvoz po linkách doplnené
 • tlačítko XLS exportuje údaje do Excelu.

Verzia: 4.13.026 z 13.05.2019

 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE: ak program nájde skladovú kartu, tak ju prenesie na doklad. Ak skladovú kartu nenájde, tak importuje bodkovú položku.

Verzia: 4.13.025 z 10.05.2019

 • Vystavené dodacie listy parametre odbytu tlačivá dodacích listov : doplnené zafajkávatko "Tlačiť aj katalógové číslo a skladové pozície."
 • Import CSV pre nastavenie jj_auto_prefix do typu dokladu 11DE. Názov CSV musí začínať znakmi "IMDE".

Verzia: 4.13.024 z 26.04.2019

 • Obchodní partneri Ctrl+Z=zľavy na tovarové skupiny Ctrl+U=utriedenie podľa tovarových skupín a podľa percenta.

Verzia: 4.13.023 z 24.04.2019

 • XML preSDS: do tagu doplnená konštanta 0.1 pre všetky exporty. Doteraz bol tag nevyplnený a nepovinný.

Verzia: 4.13.022 z 23.04.2019

 • Katalógové číslo a skladové pozície do vybraných reportov prij1nc7, Prij2bp, vyd2bc, obj1po, obj11. Do fakt8 sa dostanú údaje, ak je nastavené fakt8_katcis=11.

Verzia: 4.13.021 z 12.04.2019

 • Datafix voľba U.[ZRN]zrovnanie polí v dvoch skladoch na základe Z_CMATu: doplnený prenos karty.nazov do pol.nazov zo zvoleného skladu, iba na položkách zo zvoleného skladu.