SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SHOP

Verzia: 4.08.316 z 30.08.2019

 • Kaso TaxIS: Oprava číslovania denných uzávierok pri prevode do WinOASIS.

Verzia: 4.08.315 z 26.08.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.5.1).
 • Kaso TaxIS: ak sa pri predaji zadá záporné množstvo (vrátenie), WinSHOP vyzve na zadanie dátumu predaja a čísla pôvodného bločka.
 • Kaso TaxIS: úprava vzhľadu dennej, prehľadovej, intervalovej a mesačnej uzávierky.

Verzia: 4.08.313 z 02.08.2019

 • Zmena číslovania denných uzávierok pri Kaso TaxIS. Každá denná uzávierka má unikátne číslo.
 • Načítanie denných predajov z CHDÚ pri Kaso TaxIS. Je možné načítať kumulované predaje, úhrady faktúr, vklad a výbery hotovosti. Následne je možné načítať všetky doklady za daný dátum.
 • SHOP Prehľad predaja Ctrl+O: niekedy do oasisu nepošle jednu položku z dennej uzávierky. Prvý pokus o opravu tak, že program pošle položku s prefixom "ii_" v názve.

Verzia: 4.08.312 z 17.07.2019

 • SHOP v režime offline: ročná uzávierka offlineRRRR.

Verzia: 4.08.311 z 10.07.2019

 • Prehľady Prehľad predaja za obdobie F9 Prehľad tržieb: opravená zostava. Bezhotovostné platby boli napočítané nesprávne, ak bol rovnaký kód platby aj čiastka.

Verzia: 4.08.310 z 10.07.2019

 • SHOP v režime offline opravená chyba: program nenuloval denné predaje. Nutná je konverzia databázy subor\pom_kar, kde bolo dph na 16 znakov. Nové DKP má 17 znakov, preto program nenašiel predaj z pokladne a neznuloval ho.

Verzia: 4.08.309 z 08.07.2019

 • Denná a Prehľadová uzávierka tlačí DKP a čas pre ľahšie rozlíšenie viacerých SHOProv.

Verzia: 4.08.308 z 03.07.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS (1.0.4.0).
 • Denná uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát denného predaja.
 • Mesačná uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát mesačných predajov.
 • Intervalová uzávierka pri Kaso TaxIS tlačí rozpis DPH z dát mesačných predajov.

Verzia: 4.08.307 z 27.06.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS
 • Prehľady Prehľad predaja za obdobie F9: pribudla zostava Prehľad tržieb, ktorá vytlačí sumárne tržby za zvolený dátumový rozsah. Tržby sú rozdelené podľa predaja tovaru a tržby z úhrad faktúr, rozpísané sú platidlá Hotovosť/PK/Poukážka/Šeky/...

Verzia: 4.08.306 z 20.06.2019

 • Evidencia zásuvky zobrazuje aj čas zápisu.
 • Zmena textov v okne prehľadu zásuvky.
 • SET81 (kontrola predaja a EFox) je ignorovaný pri Kaso TaxIS.
 • Kuchyňa Objednávka do kuchyne opravená tlač: program vytvoril metrový bloček s grafickými znakmi. Starý report je nahradený novým.

Verzia: 4.08.305 z 18.06.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS s podporou RDP (verzia: 1.00.017).
 • Tlač denných vkladov, výberov a zostatku hotovosti v poznámke dennej uzávierky.

Verzia: 4.08.304 z 13.06.2019

 • Pri otvorených stoloch sa nepreveruje existencia bločku vo fiškálnej tlačiarni (pri Kaso TaxIS funkcia trvala dlho).
 • Pridaná možnosť zobraziť dnešné a OFF LINE doklady priamo z menu predaja (platí pre Kaso TaxIS).

Verzia: 4.08.303 z 10.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.
 • Oprava výpočtu DPH na bločkoch pre Kaso TaxIS.
 • Pridaná podpora RAS (Rest Api Server) pripojenia pre Kaso TaxIS.

Verzia: 4.08.302 z 10.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.

Verzia: 4.08.301 z 06.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.

Verzia: 4.08.300 z 30.05.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Kaso TaxIS.

Verzia: 4.08.299 z 05.04.2019

 • Ak je vo var_1.dat dopísaný riadok nacitaj_p_cen=1, tak program pri každom bločku nanovo načíta predajnú cenu z parametrov pokladne.

Verzia: 4.08.298 z 05.12.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : opravená chyba pri prepočte na akciové ceny. Po zadaní zákazníckej karty program doťahuje na bloček akciové ceny, ale dotiahol aj nulovú akciovú cenu a mal ponechať nenulovú neakciovú.

Verzia: 4.08.297 z 27.11.2018

 • EET: Pridaná možnosť posielať sumy s rozpisom DPH pre platcov dane.

Verzia: 4.08.296 z 23.11.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : opravená chyba pri prepočte na akciové ceny. Po zadaní zákazníckej karty program doťahuje na bloček akciové ceny, ale dotiahol aj nulovú akciovú cenu a mal ponechať nenulovú neakciovú.

Verzia: 4.08.295 z 14.11.2018

 • Doplnená možnosť zadávať a predávať na viac desatinných miest bez napojenia na sklad WinOASIS u.

Verzia: 4.08.294 z 12.11.2018

 • Parametre pokladne : doplnené zafajkávatko "Tlač recyklačný fond" program po každej položke hľadá na skladovej karte kód recyklačnej skupiny a ak nájde, tak v číselníku recyklačného fondu hľadá príslušný poplatok.

Verzia: 4.08.293 z 23.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A.

Verzia: 4.08.292 z 16.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A červený krížik znuloval kredit opravené, fokus nastavený na "Ulož".

Verzia: 4.08.291 z 09.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A upravené otázkou "Naozaj ponížiť ..".

Verzia: 4.08.290 z 04.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : doplnená informácia o kumulovanom obrate a nulovacie klávesy Alt+A.

Verzia: 4.08.289 z 10.09.2018

 • Dotykový display úprava vzhľadu tlačidiel. Doplnený VAR_1.DAT o d_display_fontsize (napr. 11).

Verzia: 4.08.288 z 26.07.2018

 • Množstevné zľavy upravený algoritmus podľa WinOASIS u.

Verzia: 4.08.287 z 19.06.2018

 • Zákaznícke zľavy kombinácia s nastavením "zak_kar_dph" a "zak_kar_bonus".

Verzia: 4.08.286 z 12.06.2018

 • Zafajknute "Vyčísliť jednotlivé položkové zľavy(prirážky)": doplnená podmienka LEFT(nazov,1)<>"*", aby neboli vyčíslené zľavy pre karty, na ktoré sa nemôžu uplatniť zľavy.

Verzia: 4.08.285 z 27.04.2018

 • Oprava ukladania pozície okna.
 • Zákaznícke karty PK Solvent.

Verzia: 4.08.284 z 25.04.2018

 • Zákaznícke karty: zmena predajných cien na bločku podľa cenovej hladiny, ktorá je nastavená v Parametroch zákazníckych zliav.

Verzia: 4.08.283 z 08.03.2018

 • Zákaznícke karty: bloček je možné dodatočne priradiť zákazníckej karte cez Špeciálne funkcie.

Verzia: 4.08.282 z 14.02.2018

 • Upozornenie na predaj komodity teraz funguje aj pri offline režime.

Verzia: 4.08.281 z 05.01.2018

 • Queens: párovanie záloh z predošlého roka.
 • Oprava upozornenia na predaj komodity.

Verzia: 4.08.279 z 05.01.2018

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznak.prefix (oprava pre vahy 04.01.2018).
 • Queens: párovanie záloh z predošlého roka.

Verzia: 4.08.278 z 03.01.2018

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznakový prefix : zmenené vyhľadávanie zákazníckej karty.
 • SET87 = 1 Zapnutie upozornenia na predaj komodity.
 • Upozornenie obsluhy ERP na § 69 ods. 12 písm. f a g komodity (SET87 kód1)

Verzia: 4.08.277 z 15.11.2017

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznakový prefix : opravená chyba pri storne položky.

Verzia: 4.08.276 z 26.10.2017

 • Pri off line režime po importe skladových kariet sa nevymaže zbalený súbor na serveri.

Verzia: 4.08.275 z 03.10.2017

 • Queens: kontrola zálohy na duplicitu.
 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="99" : doplnené presmerovanie do all_blok, variable EAN not found in pocitaj_t.prg

Verzia: 4.08.274 z 20.09.2017

 • Var_1.dat : nazov_20=45 : rozšírenie stĺpca sa prepočítava podľa šírky monitora.

Verzia: 4.08.273 z 13.09.2017

 • Zákaznícke karty pre limitné karty je opravený zápis a nápočet obratu zo stornovaných bločkov.

Verzia: 4.08.272 z 17.08.2017

 • Var_1.dat : nazov_20=45 : parameter zmení počet znakov, ktoré sa vypisujú z názvu skladovej karty pri nahrávaní paragonu. Súčasne sa rozšíri aj stĺpec s názvom, čím sa posunie stĺpec s číslom skladovej karty doprava do neviditeľnej zóny.
 • Napojenie Off line : program nekontroluje výdaj do záporu pri neskladových položkách.

Verzia: 4.08.271 z 17.08.2017

 • Zákaznícke karty doplnený limit na typ karty (nutná konverzia cis_karh.dbf), doplnený obrat (nutná konverzia all_blok.dbf)

Verzia: 4.08.270 z 07.08.2017

 • Set46 rozšírený pre váhy MARTES Tscale : hodnota 4 pre ASP 6MR a hodnota 5 pre ZTP6/15/30.

Verzia: 4.08.269 z 26.07.2017

 • Zákaznícke karty upravené podľa var_1.dat : vo var_1.dat je dvojznakový prefix , ktorým začínajú EANy zákazníckych kariet.
 • EAN na zákazníckej karte môže byť 8 alebo 13 znakový.

Verzia: 4.08.268 z 14.06.2017

 • Zrýchlená tlač dennej uzávierky pri vypnutom SET81.

Verzia: 4.08.267 z 08.06.2017

 • Zákaznícke karty upravené podľa var_1.dat : vo var_1.dat je dvojznakový prefix , ktorým začínajú zákaznícke karty. Ak týmto prefixom začína nová položka bločku, tak program nevyberá zo skladových kariet, ale zo zákazníckych kariet. Zákaznícku kartu nájde alebo zloží novú, výdaj prepne do akciovej ceny a touto cenou zmení aj doterajšie položky bločku.

Verzia: 4.08.266 z 31.04.2017

 • Úprava vzdialenej komunikacie cez OFF line.

Verzia: 4.08.265 z 26.04.2017

 • Úprava komunikácie s MSU.