SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

História zmien v aplikácii SHOP

Verzia: 4.08.305 z 18.06.2019

 • Nová verzia ovládača pre Kaso TaxIS s podporou RDP (verzia: 1.00.017).
 • Tlač denných vkladov, výberov a zostatku hotovosti v poznámke dennej uzávierky.

Verzia: 4.08.304 z 13.06.2019

 • Pri otvorených stoloch sa nepreveruje existencia bločku vo fiškálnej tlačiarni (pri Kaso TaxIS funkcia trvala dlho).
 • Pridaná možnosť zobraziť dnešné a OFF LINE doklady priamo z menu predaja (platí pre Kaso TaxIS).

Verzia: 4.08.303 z 10.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.
 • Oprava výpočtu DPH na bločkoch pre Kaso TaxIS.
 • Pridaná podpora RAS (Rest Api Server) pripojenia pre Kaso TaxIS.

Verzia: 4.08.302 z 10.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.

Verzia: 4.08.301 z 06.06.2019

 • Úpravy komunikácie s fiškálnymi tlačiarňami.

Verzia: 4.08.300 z 30.05.2019

 • Pridaná podpora nového fiškálneho modulu Kaso TaxIS.

Verzia: 4.08.299 z 05.04.2019

 • Ak je vo var_1.dat dopísaný riadok nacitaj_p_cen=1, tak program pri každom bločku nanovo načíta predajnú cenu z parametrov pokladne.

Verzia: 4.08.298 z 05.12.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : opravená chyba pri prepočte na akciové ceny. Po zadaní zákazníckej karty program doťahuje na bloček akciové ceny, ale dotiahol aj nulovú akciovú cenu a mal ponechať nenulovú neakciovú.

Verzia: 4.08.297 z 27.11.2018

 • EET: Pridaná možnosť posielať sumy s rozpisom DPH pre platcov dane.

Verzia: 4.08.296 z 23.11.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : opravená chyba pri prepočte na akciové ceny. Po zadaní zákazníckej karty program doťahuje na bloček akciové ceny, ale dotiahol aj nulovú akciovú cenu a mal ponechať nenulovú neakciovú.

Verzia: 4.08.295 z 14.11.2018

 • Doplnená možnosť zadávať a predávať na viac desatinných miest bez napojenia na sklad WinOASIS u.

Verzia: 4.08.294 z 12.11.2018

 • Parametre pokladne : doplnené zafajkávatko "Tlač recyklačný fond" program po každej položke hľadá na skladovej karte kód recyklačnej skupiny a ak nájde, tak v číselníku recyklačného fondu hľadá príslušný poplatok.

Verzia: 4.08.293 z 23.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A.

Verzia: 4.08.292 z 16.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A červený krížik znuloval kredit opravené, fokus nastavený na "Ulož".

Verzia: 4.08.291 z 09.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : nulovacie klávesy Alt+A upravené otázkou "Naozaj ponížiť ..".

Verzia: 4.08.290 z 04.10.2018

 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="čč" : doplnená informácia o kumulovanom obrate a nulovacie klávesy Alt+A.

Verzia: 4.08.289 z 10.09.2018

 • Dotykový display úprava vzhľadu tlačidiel. Doplnený VAR_1.DAT o d_display_fontsize (napr. 11).

Verzia: 4.08.288 z 26.07.2018

 • Množstevné zľavy upravený algoritmus podľa WinOASIS u.

Verzia: 4.08.287 z 19.06.2018

 • Zákaznícke zľavy kombinácia s nastavením "zak_kar_dph" a "zak_kar_bonus".

Verzia: 4.08.286 z 12.06.2018

 • Zafajknute "Vyčísliť jednotlivé položkové zľavy(prirážky)": doplnená podmienka LEFT(nazov,1)<>"*", aby neboli vyčíslené zľavy pre karty, na ktoré sa nemôžu uplatniť zľavy.

Verzia: 4.08.285 z 27.04.2018

 • Oprava ukladania pozície okna.
 • Zákaznícke karty PK Solvent.

Verzia: 4.08.284 z 25.04.2018

 • Zákaznícke karty: zmena predajných cien na bločku podľa cenovej hladiny, ktorá je nastavená v Parametroch zákazníckych zliav.

Verzia: 4.08.283 z 08.03.2018

 • Zákaznícke karty: bloček je možné dodatočne priradiť zákazníckej karte cez Špeciálne funkcie.

Verzia: 4.08.282 z 14.02.2018

 • Upozornenie na predaj komodity teraz funguje aj pri offline režime.

Verzia: 4.08.281 z 05.01.2018

 • Queens: párovanie záloh z predošlého roka.
 • Oprava upozornenia na predaj komodity.

Verzia: 4.08.279 z 05.01.2018

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznak.prefix (oprava pre vahy 04.01.2018).
 • Queens: párovanie záloh z predošlého roka.

Verzia: 4.08.278 z 03.01.2018

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznakový prefix : zmenené vyhľadávanie zákazníckej karty.
 • SET87 = 1 Zapnutie upozornenia na predaj komodity.
 • Upozornenie obsluhy ERP na § 69 ods. 12 písm. f a g komodity (SET87 kód1)

Verzia: 4.08.277 z 15.11.2017

 • Zákaznícke karty var_1.dat a dvojznakový prefix : opravená chyba pri storne položky.

Verzia: 4.08.276 z 26.10.2017

 • Pri off line režime po importe skladových kariet sa nevymaže zbalený súbor na serveri.

Verzia: 4.08.275 z 03.10.2017

 • Queens: kontrola zálohy na duplicitu.
 • Zákaznícke karty a nastavenie tevos="99" : doplnené presmerovanie do all_blok, variable EAN not found in pocitaj_t.prg

Verzia: 4.08.274 z 20.09.2017

 • Var_1.dat : nazov_20=45 : rozšírenie stĺpca sa prepočítava podľa šírky monitora.

Verzia: 4.08.273 z 13.09.2017

 • Zákaznícke karty pre limitné karty je opravený zápis a nápočet obratu zo stornovaných bločkov.

Verzia: 4.08.272 z 17.08.2017

 • Var_1.dat : nazov_20=45 : parameter zmení počet znakov, ktoré sa vypisujú z názvu skladovej karty pri nahrávaní paragonu. Súčasne sa rozšíri aj stĺpec s názvom, čím sa posunie stĺpec s číslom skladovej karty doprava do neviditeľnej zóny.
 • Napojenie Off line : program nekontroluje výdaj do záporu pri neskladových položkách.

Verzia: 4.08.271 z 17.08.2017

 • Zákaznícke karty doplnený limit na typ karty (nutná konverzia cis_karh.dbf), doplnený obrat (nutná konverzia all_blok.dbf)

Verzia: 4.08.270 z 07.08.2017

 • Set46 rozšírený pre váhy MARTES Tscale : hodnota 4 pre ASP 6MR a hodnota 5 pre ZTP6/15/30.

Verzia: 4.08.269 z 26.07.2017

 • Zákaznícke karty upravené podľa var_1.dat : vo var_1.dat je dvojznakový prefix , ktorým začínajú EANy zákazníckych kariet.
 • EAN na zákazníckej karte môže byť 8 alebo 13 znakový.

Verzia: 4.08.268 z 14.06.2017

 • Zrýchlená tlač dennej uzávierky pri vypnutom SET81.

Verzia: 4.08.267 z 08.06.2017

 • Zákaznícke karty upravené podľa var_1.dat : vo var_1.dat je dvojznakový prefix , ktorým začínajú zákaznícke karty. Ak týmto prefixom začína nová položka bločku, tak program nevyberá zo skladových kariet, ale zo zákazníckych kariet. Zákaznícku kartu nájde alebo zloží novú, výdaj prepne do akciovej ceny a touto cenou zmení aj doterajšie položky bločku.

Verzia: 4.08.266 z 31.04.2017

 • Úprava vzdialenej komunikacie cez OFF line.

Verzia: 4.08.265 z 26.04.2017

 • Úprava komunikácie s MSU.

Verzia: 4.08.264 z 12.04.2017

 • Úprava komunikácie s MSU.

Verzia: 4.08.263 z 05.04.2017

 • EET: Oprava číslovania bločkov pri použití tlače z WinOASIS u.

Verzia: 4.08.262 z 21.03.2017

 • EET: upravené tlačené informácie (účtenka, čas so sekundami, zmena vzhľadu, ...).

Verzia: 4.08.261 z 20.03.2017

 • Queens: zálohy môžu mať iba jeden kus, vysporiadanie zálohy môže mať iba mínus jeden kus.

Verzia: 4.08.260 z 09.03.2017

 • Queens: zálohy a vypárovanie záloh. Číslo karty sa zadáva do var_1.dat v tvare cmat_zalohy="10001", kde v úvodzovkách je číslo karty, pri ktorej program ponúkne okno s nevysporiadanými zálohami.

Verzia: 4.08.259 z 01.03.2017

 • Oprava vkladu/výberu do peňažnej zásuvky pre EET

Verzia: 4.08.258 z 21.02.2017

 • Zakaznicka karta.

Verzia: 4.08.257 z 20.02.2017

 • Pridaná podpora pre EET (Elektronická evidencia tržieb v ČR) pre Windows XP, Vista, Server 2008.

Verzia: 4.08.256 z 08.02.2017

 • Pridaná podpora pre EET (Elektronická evidencia tržieb v ČR) pre Windows 7 a novší.

Verzia: 4.08.255 z 13.01.2017

 • Úprava pre otvorené stoly.