SunSoft
| PODNIKOVÝ SOFTWARE

PAM-TN1901 EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2019

Popis seminára a prihláška

Kód PAM-TN1901
Popis EcoSun.PAM - legislatívne zmeny v roku 2019
Dátum 14.2.2019
Čas 8:30 - 15:30
Mesto Trenčín
Adresa Dopravná akadémia – aula, Školská 66
Obsah Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny za rok 2019, ročné zúčtovanie dane za rok 2018 a detailné oboznámenie sa s programom EcoSun.PAM.
Školitelia Analytici PAM
Cena 48,33 € bez DPH (58 € s DPH) za osobu
Platbu požadujeme uhradiť najneskôr 2 dni pred termínom školenia na číslo účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727, VS:20190206 KS:0308, do poznámky uveďte názov firmy. Daňové doklady vám odovzdáme na mieste. V cene je zahrnuté občerstvenie.
Podmienky Minimálny počet účastníkov seminára je 15 osôb.
Download
Registrácia Záväzná registrácia

Prihláška: Na seminár sa môžete prihlásiť aj telefonicky na čísle 043/583 11 00, alebo e-mailom na seminar@sunsoft.sk do 9.2.2019.