1. Domov
  2. Softvér
  3. Účtovníctvo a financie

Účtovníctvo a financie

Pokročilé riešenie v oblasti účtovníctva a financií.

Ponúkame

Modul zastrešuje legislatívne a používateľské požiadavky pre spracovanie všetkých druhov účtovných dokladov, kníh a výkazov.

Prečo účtovníctvo a financie v EcoSune?

Pohodlné účtovanie, účinná a rýchla práca s účtovnými dokladmi.

Zjednodušenie a skrátenie spracovania DPH a účtovných výkazov.

Automatizácia účtovania na základe pripravených predkontácií.

Zrýchlenie účtovania vďaka previazanosti s ostatnými modulmi (agendami).

Možnosť súčasnej práce vo viacerých účtovných rokoch.

Efektívna práca s bankovými výpismi, automatické párovanie úhrad.

Rýchle a spoľahlivé spracovanie investičného majetku.

Agendy účtovníctva a financií

Pokladňa

Rýchle a spoľahlivé spracovanie pokladničných dokladov pomocou predkontácií. Automatizované nahrávanie výdavkových pokladničných dokladov z finančnej správy vám ušetrí čas a pomôže odstrániť chybovosť.

Banky

Elektronické načítanie bankových výpisov vám umožní do niekoľkých sekúnd zaevidovať aj niekoľkostranový bankový výpis.  Modul banky poskytuje aj automatické párovanie platieb, rozdelenie jednej platby na viac  úhrad a výpočet kurzových rozdielov.

Účtovné knihy

Účtovný denník sa napĺňa účtovnými zápismi, ktoré vznikajú už pri evidencii prvotných dokladov v jednotlivých agendách: pokladňa, banka, faktúry, sklad, majetok, mzdy…  Pri nahrávaní  interných dokladov účtovník ocení šablóny účtovných dokladov.

Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok a záväzkov máte aktuálny ihneď po zaevidovaní jednotlivých faktúr a úhrad, čo vám poskytne dokonalý prehľad o neuhradených dokladoch. Agenda umožňuje rýchle odosielanie upomienok, odsúhlasovanie pohľadávok, záväzkov a generovanie penalizačných faktúr.

DPH

Program umožní napočítanie riadnych a dodatočných výkazov DPH, KV, SV a OSS aj z nezaúčtovaných dokladov.  Výkazy sa dajú napočítať v priebehu mesiaca priebežne toľko krát, koľko užívateľ potrebuje. Pomocou agendy sa dajú veľmi jednoducho nahrať aj doklady s krátením DPH prípadne s koeficientom. Všetky výkazy je možné posielať priamo na finančnú správu.

Účtovné závierky

Spracovanie účtovnej závierky vrátane poznámok k ÚZ je rýchle a flexibilné. Účtovník si vie definíciu účtovnej závierky upraviť na mieru. Pri tvorbe výkazu program kontroluje údaje voči hlavnej knihe a upozorňuje na možné problémy.

Daňové priznania a výkazy

Modul ponúka daňové priznania k dani z príjmu, k dani z motorových vozidiel, k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, výkaz OSS, účtovnú závierku spolu s poznámkami a cash flow. Výkazy viete z programu poslať priamo na stránku finančnej správy.

Cash-flow. Jednoduché a podvojné účtovníctvo. účtovný program. ekonomický software.

Cash-flow

Prehľad peňažných tokov do pár sekúnd. Výkaz vám poskytne prehľad o pohybe finančných prostriedkov vo firme.

Evidencia majetku

Modul majetok vám zabezpečí prehľadnú evidenciu majetku. Výhodou je možnosť zadania rôznej vstupnej daňovej a účtovnej ceny. Ku kartám si užívateľ môže priložiť doklady o nákupe, technickom zhodnotení, poprípade vyradení investičného majetku.  Súčasťou modulu je aj daň z motorových vozidiel.

Referencie

Zadarmo online vyskúšať EcoSun

Nechajte nám na seba kontakt a my Vám obratom pošleme prístup k online skúšobnej verzii systému EcoSun na našom cloude.