1. Domov
  2. Softvér
  3. Automatizácia a digitalizácia procesov

Automatizácia a digitalizácia procesov

Moderné a efektívne riešenia pre optimalizáciu procesov.

Ponúkame

automatizáciu, optimalizáciu a digitalizáciu vašich procesov a dokumentov naprieč celou firmou pomocou ERP softvéru EcoSun.

Prečo Automatizácia a digitalizácia procesov v EcoSune?

Znižuje manuálnu prácu a opakujúce sa úkony.

Umožňuje zdieľanie dokumentov a informácií medzi oddeleniami a zamestnancami v reálnom čase.

Šetrí náklady na tlač a distribúciu papierových dokumentov.

Umožňuje lepšie zabezpečenie proti neoprávnenému prístupu k dokumentom.

Umožňuje okamžitý prístup k digitalizovaným dokumentom a údajom z akéhokoľvek miesta.

Zabezpečuje konzistentnosť a presnosť údajov.

Prispieva k ochrane životného prostredia znížením odpadu.

Manažérom umožňuje lepšie rozhodovanie na základe rýchleho prístupu k aktualizovaným a presným informáciám.

Vybrané možnosti automatizácie a digitalizácie procesov

Digitalizácia dokumentov a vyťažovanie dát

Optimalizujte proces zápisu došlých faktúr a iných PDF dokumentov automatizovaným importom priamo do ERP systému EcoSun. Inteligentný nástroj Docu-X efektívne vyextrahuje všetky kľúčové údaje (vrátane položiek) z dokladu/dokumentu v PDF formáte a pripraví ich na ďalšie spracovanie. Následne stačí skontrolovať správnosť údajov a spustiť export do ERP systému EcoSun. Výsledkom je automatizovaný, rýchly a presný zápis dokladov do ERP systému EcoSun, čo šetrí čas a zvyšuje produktivitu.

Optimalizácia skladových procesov

ERP softvér EcoSun v spolupráci s mobilným skladníkom optimalizuje skladové procesy a zvyšuje efektivitu práce – to všetko bez potreby papierových dokladov. S mobilnou aplikáciou v prenosnom skeneri dokážete online vytvárať skladové doklady – príjem, výdaj, prevody medzi skladmi, inventúru, ale aj kontrolovať doklady a vytvárať prijaté objednávky v teréne. Po synchronizácii sú doklady okamžite viditeľné v skladovom systéme EcoSun.

Automatizácia objednávania prepravy

Náš skladový modul v ERP softvéri EcoSun podporuje automatické objednávanie prepravy u takmer 20 prepravcov. Po úspešnom objednaní prepravy sa automaticky vygenerujú a vytlačia štítky na balíky. Súčasťou riešenia je priebežné načítanie stavu doručenia balíkov k jednotlivým dokladom.

Automatizácia spracovania objednávok

Pre pohodlné spracovanie objednávok z e-shopu ale aj iných systémov slúži ich automatický import do ERP systému EcoSun prostredníctvom flexibilného API rozhrania. Na základe prijatých objednávok je možné jednoducho vygenerovať vystavené objednávky. Následná tvorba súvisiacich dokladov (dodacie listy, faktúry) je taktiež automatizovaná bez potreby manuálneho vkladania údajov.

Digitalizácia procesu schvaľovania

ERP softvér EcoSun poskytuje efektívny nástroj pre digitalizáciu procesu schvaľovania rôznych typov dokladov a dokumentov. Z PDF dokumentu sa automaticky vytvorí schvaľovací prípad, ktorý sa jedným klikom odošle na schválenie. Podľa určenej schvaľovacej schémy prechádza doklad automaticky od jedného pracovníka k druhému. Poskytuje notifikácie a online schvaľovanie cez web.

Biometrické podpisovanie

Viditeľný (biometrický) digitálny podpis je technológia, ktorá umožňuje podpisovať PDF dokumenty a doklady vytvorené v aplikácií, vlastnoručným podpisom prostredníctvom tabletu, mobilu alebo iného zariadenia. Podpísané elektronické dokumenty sa automaticky uložia k príslušnému dokladu alebo záznamu v ERP systéme EcoSun.

Digitálny archív

Digitálny archív v ERP softvéri EcoSun je moderný systém pre ukladanie a správu elektronických dokumentov a príloh. Umožňuje efektívne organizovať, kategorizovať a vyhľadávať dokumenty na jednom centralizovanom mieste. Pracovníci majú preto ľahký a pohodlný prístup ku všetkým dokumentom v reálnom čase. Vďaka digitálnemu archívu môžete efektívnejšie a bezpečnejšie spravovať svoje dokumenty, zatiaľ čo zároveň znižujete náklady a zvyšujete produktivitu.

Referencie

Zadarmo online vyskúšať EcoSun

Nechajte nám na seba kontakt a my Vám obratom pošleme prístup k online skúšobnej verzii systému EcoSun na našom cloude.