1. Domov
  2. Softvér
  3. Nákup

Nákup

Ponúkame

Účinné riadenie nákupných procesov.

Nástroj na zabezpečenie zásobovania, pomáha zaistiť efektívne objednávanie a nákup tovaru, materiálu a optimalizáciu skladových zásob.

Prečo nákup v EcoSune?

Dokonalý prehľad o vzťahoch s dodávateľmi.

Úspora času vďaka automatickej previazanosti nákupných objednávok a dokladov.

Optimalizácia dopĺňania skladových zásob pomocou automatických objednávok na dodávateľov.

Komfortné prepojenie fakturácie s účtovníctvom.

Dodávateľské faktúry pod kontrolou. Online overenie IČDPH a bankových účtov dodávateľov.

Agendy nákupu

Cenové dopyty

Pre evidencia dopytov u dodávateľov používajú nákupcovia agendu cenové dopyty. Vytvára zoznam dokladov požiadaviek na dodávateľov, z ktorých na jeden klik vytvoríte vystavené objednávky alebo prijaté faktúry.

Objednávky na dodávateľov

Prišla vám objednávka ale nemáte tovar na sklade? S agendou vystavených objednávok na dodávateľov sa vám to už viac nestane! Pár klikmi vytvoríte objednávky na vašich dodávateľov podľa minimálnych a doporučených limitov zásob. Samozrejmosťou je automatické vybavenie objednávky pri zaevidovaní príjemky alebo došlej faktúry.

Zálohové a preddavkové faktúry

V prípade väčších objednávok je často potrebné, aby ste dodávateľovi zaplatili požadovanú zálohu. Agenda zálohových a preddavkových faktúr zabezpečí korektné spracovanie záloh z hľadiska záväzkov, DPH a vysporiadania preddavkov.

Dodávateľské faktúry

Komfortná agenda dodávateľských faktúr zabezpečuje evidenciu došlých faktúr a ich plynulé prepojenie s objednávkami a skladovými príjemkami. Pre dobrú platobnú disciplínu voči dodávateľom je k dispozícii mechanizmus príkazov na úhradu. Automatické zaradenie do DPH a účtovanie je samozrejmosťou.

Schvaľovanie prijatých faktúr

Agenda schvaľovania je efektívny nástroj pre kontrolu a udržanie poriadku v prijatých faktúrach. Originálna faktúra v PDF sa pripojí k dokladu v systéme a odošle jedným klikom na schválenie. Podľa určenej schvaľovacej schémy prechádza doklad automaticky od jedného schvaľovateľa k druhému. Poskytuje notifikácie a online schvaľovanie cez web.

Nákupné cenníky

Agenda sleduje dohodnuté dodávateľské ceny na sortiment, ktorý nakupujete. Pri zaevidovaní prijatej faktúry vám systém ponúkne cenu z nákupného cenníka príslušného dodávateľa a upozorní na prípadné rozdiely.

Referencie

Zadarmo online vyskúšať EcoSun

Nechajte nám na seba kontakt a my Vám obratom pošleme prístup k online skúšobnej verzii systému EcoSun na našom cloude.