1. Domov
  2. Softvér
  3. Výroba

Výroba

Ponúkame

Efektívny nástroj pre riadenie výroby.

Agenda podporuje jednoduchú, viacstupňovú, sériovú aj kusovú výrobu. Umožňuje plánovať výrobu, sledovať jej rozpracovanosť a efektivitu.

Prečo výroba v EcoSune?

Rýchla tvorba kusovníka a výkonových noriem.

Okamžitá kalkulácia výrobnej a predajnej ceny na karte výrobku.

Jednoduché zadanie výrobných príkazov priamo z objednávok.

Výdaj materiálu do výroby pomocou mobilného skladníka šetrí čas a znižuje chybovosť.

Okamžitý prehľad o materiálovej potrebe a nedokončenej výrobe.

Automatizované prevody materiálu do výroby a príjmy hotových výrobkov.

Podpora šarží naprieč celým výrobným procesom uľahčí a zrýchli prácu s dokladmi.

Modul je vhodný pre kusovú aj sériovú výrobu.

Agendy výroby

Výrobné kalkulácie

Základom je jednoduchá a rýchla definícia výrobku. Kusovník s väzbami na materiálové karty určuje množstvá a ceny materiálu. Výkonová norma – zoznam výrobných operácií so sadzbami a predpísanými časmi určuje cenu práce. Následne je k dispozícii kalkulácia výrobku s hodnotami materiálu, práce, výrobnej a správnej réžie. Rýchle porovnanie ceny jedného výrobku a optimálnej dávky.

Výrobné príkazy

Výrobné príkazy predstavujú plán a centrálnu evidenciu výroby. Môžete ich vytvárať ručne alebo automaticky z došlých objednávok. Na výrobných príkazoch máte okamžitý prehľad o materiálovej potrebe, súvisiacich dokladoch a nedokončenej výrobe. Celý výrobný proces uľahčujú a zefektívňujú automatické funkcie na prevod materiálu do výroby, odpis materiálu vo výrobe a príjem hotových výrobkov. Náš softvér na riadenie výroby podporuje sledovanie šarží surovín od ich príjmu na sklad až po použitie do výrobku. S použitím výrobných príkazov máte celý proces výroby pod kontrolou.

Sériová a kusová výroba

Náš softvér na riadenie výroby vám umožní riadiť sériovú aj kusovú výrobu v rôznych režimoch. Materiál môžete previesť do výroby presne podľa kusovníka a keď prijmete hotový výrobok, automaticky sa podľa kusovníka materiál aj odpíše. V ďalšom režime materiál prevediete do výroby s odchýlkami od kusovníka podľa skutočnej potreby. Keď prijmete hotový výrobok, automaticky sa odpíše celý materiál na výrobnom príkaze zo skladu nedokončenej výroby. Pri režime jednoduchej výroby sa príjmom hotových výrobkov priamo odpíše príslušný materiál zo skladu.

Viacstupňová výroba

V režime viacstupňovej výroby sa vyrábajú polotovary, ktoré sú súčasťou kusovníka ďalších polotovarov, alebo hotových výrobkov. Výroba polotovarov aj hotových výrobkov využíva všetky možnosti plánovania a sledovania sériovej, alebo kusovej výroby.

Mzdové lístky

Agenda umožňuje sledovanie a vyhodnocovanie práce vo výrobe. Nahraté mzdové lístky obsahujú informácie o odvedenej práci a umožňujú sledovať výkonnosť pracovníkov a plnenie noriem. K výrobnému príkazu je možné dopredu vygenerovať mzdové lístky, ku ktorým sa len doplnia skutočné časy, ktoré pracovník na danej operácií odpracoval.

Mobilný skladník vo výrobe

Mobilný skladník je vítaný pomocník aj vo výrobe. Zrýchli a spresní prácu skladníkov pri prevode materiálu do výroby na základe predpisov z výrobných príkazov. Mobilný skladník umožňuje aj načítanie šarží a prácu so skladovými pozíciami.

Referencie

Zadarmo online vyskúšať EcoSun

Nechajte nám na seba kontakt a my Vám obratom pošleme prístup k online skúšobnej verzii systému EcoSun na našom cloude.