1. Domov
  2. Softvér
  3. Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy

Ponúkame

Profesionálne spracovanie miezd a ľudských zdrojov.

Vďaka svojmu rozsahu a funkčnosti je mzdový program vhodný pre všetky typy hospodárskych, príspevkových a rozpočtových subjektov so všetkými druhmi zamestnancov.

Prečo personalistika a mzdy v EcoSune?

Jednoduché a pohodlné nahrávanie zamestnancov a pracovných pomerov.

Automatizovaný výpočet miezd – pre spracovanie stačí zadať len mesačné odchýlky (dovolenka, PN, nadčas,…).

Spoľahlivosť a úspora času pri spracovaní miezd.

Kompletný výpočet povinných zrážok a automatická tvorba príkazov.

Uľahčenie komunikácie s úradmi – jednoduché a efektívne odosielanie výkazov.

Automatická a včasná legislatívna aktualizácia.

Prepracovaná evidencia školení, osvedčení a OOPP zamestnancov.

Mzdový program je vhodný aj pre mestá, obce a školy.

Agendy personalistiky a miezd

Personalistika

Každý HR pracovník ocení kompletnú personálnu agendu zamestnanca. Obsahuje evidenciu rodinných príslušníkov, zrážok – exekúcií, osvedčení a pracovných zmlúv, tlačivá pre cudzincov (informačné karty o vzniku a zániku pracovno-právneho pomeru cudzinca). Samozrejmosťou je vedenie štatistických záznamov a možnosť vlastnej konfigurácie tlačových zostáv.

Mzdy

Komfortné spracovanie miezd ušetrí mzdovým účtovníčkam čas. Mzdový program automaticky spracuje základné mzdové údaje v kombinácii so zadanými odchýlkami. Súčasťou mzdového programu je výpočet zrážok, finančného príspevku na stravu vyplatením so mzdou, mimo mzdy a dobíjaním gastrokarty, podpora v čase skrátenej práce (Kurzarbeit) a výpočet miezd pre zákazkovú výrobu. Samozrejmosťou mzdového programu sú aj výkazy a hlásenia v elektronickej podobe.

Dochádzka

Mzdový program spolupracuje s viacerými dochádzkovými systémami, v prípade požiadavky prepojíme mzdový program s ľubovoľným dochádzkovým systémom. Mzdový program má aj vlastnú evidenciu dochádzky, ktorú si vie používateľ prispôsobiť vlastným požiadavkám.

Osvedčenia a školenia

Prehľadná agenda určená na podrobné sledovanie školení, certifikátov a osvedčení zamestnancov. Už sa vám nestane, že vám prepadne licencia, certifikát alebo osvedčenie na vykonávanie odbornej práce – mzdový program vás na koniec platnosti upozorní emailom.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Jednoduchá a prehľadná evidencia osobných ochranných pracovných prostriedkov. Zistiť na aké OOPP a kedy má zamestnanec nárok je hračka. Mzdový program je možné prepojiť so skladovým modulom a mať tak k dispozícií evidenciu OOPP na sklade.

Referencie

Zadarmo online vyskúšať EcoSun

Nechajte nám na seba kontakt a my Vám obratom pošleme prístup k online skúšobnej verzii systému EcoSun na našom cloude.