1. Domov
  2. Softvér
  3. Účtovníctvo a financie

Účtovníctvo a financie

Pokročilé riešenie v oblasti podvojného a jednoduchého účtovníctva.

Ponúkame

Obľúbený ekonomický softvér pre spracovanie všetkých druhov účtovných dokladov, kníh a výkazov.

Prečo účtovníctvo a financie v EcoSune?

Pohodlné účtovanie, účinná a rýchla práca s účtovnými dokladmi.

Zjednodušenie a skrátenie spracovania DPH a účtovných výkazov.

Automatizácia účtovania na základe pripravených predkontácií.

Zrýchlenie účtovania vďaka previazanosti s ostatnými modulmi (agendami).

Možnosť súčasnej práce vo viacerých účtovných rokoch.

Efektívna práca s bankovými výpismi, automatické párovanie úhrad.

Rýchle a spoľahlivé spracovanie investičného majetku.

Agendy účtovníctva a financií

Pokladňa

Rýchle a spoľahlivé spracovanie pokladničných dokladov pomocou predkontácií v ekonomickom programe EcoSun. Automatizované nahrávanie výdavkových pokladničných dokladov z finančnej správy vám ušetrí čas a pomôže odstrániť chybovosť.

Banky

Elektronické načítanie bankových výpisov vám umožní do niekoľkých sekúnd zaevidovať aj niekoľkostranový bankový výpis. Modul banky v ekonomickom softvéri EcoSun poskytuje aj automatické párovanie platieb, rozdelenie jednej platby na viac úhrad a výpočet kurzových rozdielov.

Účtovné knihy

Účtovný denník sa napĺňa účtovnými zápismi, ktoré vznikajú už pri evidencii prvotných dokladov v jednotlivých agendách: pokladňa, banka, faktúry, sklad, majetok, mzdy ekonomického programu EcoSun.  Pri nahrávaní  interných dokladov účtovník ocení šablóny účtovných dokladov.

Pohľadávky a záväzky

Stav pohľadávok a záväzkov máte aktuálny ihneď po zaevidovaní jednotlivých faktúr a úhrad, čo vám poskytne dokonalý prehľad o neuhradených dokladoch. Agenda v ekonomickom softvéri EcoSun umožňuje rýchle odosielanie upomienok, odsúhlasovanie pohľadávok, záväzkov a generovanie penalizačných faktúr.

DPH

Ekonomický program umožní napočítanie riadnych a dodatočných výkazov DPH, KV, SV a OSS aj z nezaúčtovaných dokladov.  Výkazy sa dajú napočítať v priebehu mesiaca priebežne toľko krát, koľko užívateľ potrebuje. Pomocou agendy Účtovníctva sa dajú veľmi jednoducho nahrať aj doklady s krátením DPH prípadne s koeficientom. Všetky výkazy je možné posielať priamo z ekonomického programu EcoSun na finančnú správu.

Účtovné závierky

Spracovanie účtovnej závierky vrátane poznámok k ÚZ je v ekonomickom softvéri EcoSun rýchle a flexibilné. Účtovník si vie definíciu účtovnej závierky upraviť na mieru. Pri tvorbe výkazu ekonomický program EcoSun kontroluje údaje voči hlavnej knihe a upozorňuje na možné problémy.

Daňové priznania a výkazy

Modul Účtovníctvo ponúka daňové priznania k dani z príjmu, k dani z motorových vozidiel, k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, výkaz OSS, účtovnú závierku spolu s poznámkami a cash flow. Výkazy viete z ekonomického programu EcoSun poslať priamo na stránku finančnej správy.

Cash-flow. Jednoduché a podvojné účtovníctvo. účtovný program. ekonomický software.

Cash-flow

Prehľad peňažných tokov v ekonomickom programe EcoSun do pár sekúnd. Výkaz vám poskytne prehľad o pohybe finančných prostriedkov vo vašej firme.

Evidencia majetku

Agenda majetok v ekonomickom programe EcoSun vám zabezpečí prehľadnú evidenciu majetku. Výhodou je možnosť zadania rôznej vstupnej daňovej a účtovnej ceny. Ku kartám v ekonomickom softvéri si užívateľ môže priložiť doklady o nákupe, technickom zhodnotení, poprípade vyradení investičného majetku.  Súčasťou agendy je aj daň z motorových vozidiel.

Referencie na ekonomický softvér EcoSun

Zadarmo online vyskúšať EcoSun

Nechajte nám na seba kontakt a my Vám obratom pošleme prístup k online skúšobnej verzii systému EcoSun na našom cloude.