1. Domov
  2. Softvér
  3. Správa strojov a zariadení

Správa strojov a zariadení

Ponúkame

Pokročilé riešenie v oblasti správy strojov a zariadení VTZ.

Prepracovaný VTZ systém evidencie technických zariadení podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. Efektívne plánovanie a riadenie údržby a servisu strojov a zariadení VTZ.

Prečo správa strojov a zariadení VTZ v EcoSune?

Prehľadná evidencia technických zariadení a strojov VTZ.

Generovanie plánu revízií podľa intervalov stanovených vyhláškou.

Tvorba a evidencia revíznych správ pomocou predvolených šablón alebo vlastných vzorových dokumentov.

Detailné plánovanie pravidelných kontrol, prehliadok, meraní strojov.

Automatické upozorňovanie na blížiacu sa prehliadku prostredníctvom emailu.

Kompletná história údržby – evidencia porúch a záznamov o ich odstránení.

Agendy správy strojov a zariadení VTZ

Prehliadky a revízie VTZ

Podrobná evidencia všetkých typov vyhradených technických zariadení (elektrické, plynové, PHP, tlakové, zdvíhacie a ďalšie). VTZ systém EcoSun sleduje prehliadky zariadení a revízií v súlade s vyhláškou a upozorňuje na blížiace sa termíny. Agenda VTZ umožňuje aj správu drobného ručného náradia, komínov, rebríkov a ostatných technických zariadení revidovaných v zmysle vyhlášky. Prehľadná evidencia nedostatkov zistených pri revízii, vrátane termínov na ich odstránenie, pomáha zabezpečiť aby boli všetky vaše zariadenia schopné bezpečnej prevádzky.

CMMS – riadenie údržby

Nástroj určený na efektívne riadenie údržby a servisu strojov a zariadení VTZ. Základom je plánovanie pravidelných kontrol, prehliadok a údržby. VTZ systém automaticky vygeneruje úlohy podľa stanovených intervalov a upozorňuje na blížiace sa termíny. Prípadné poruchy a požiadavky ľahko zaevidujete s termínom opravy a určením zodpovedného pracovníka. Pre dokonalý prehľad máte možnosť využiť prepojenie na skladový modul s evidenciou náhradných dielov a na výkaz prác pre sledovanie výkonov údržby.

Evidencia kalibrácií

Modul poskytuje evidenciu kalibrácií meracích a revíznych prístrojov v súlade s platnými technickými predpismi. Termíny kalibrácií sú automaticky generované podľa intervalov, ktoré stanovuje výrobca alebo vyhláška.

Referencie na softvér VTZ

Zadarmo online vyskúšať EcoSun

Nechajte nám na seba kontakt a my Vám obratom pošleme prístup k online skúšobnej verzii systému EcoSun na našom cloude.