História zmien v EcoSune

Prehľad zmien v programe Ecosun, ktoré sme pre vás spracovali

Generovanie úhrad pri dobropise

Manuálne vystavovanie úhrad a dobropisov môže byť zdĺhavé. Táto funkcia automatizuje proces, čo znamená, že keď je vytvorený dobropis, súvisiaca úhrada je generovaná bez potreby…

Rozvozy vlastnou dopravou v EcoSune

Táto funkcia vám zjednodušuje logistiku a manažment rozvozov, čo môže viesť k vyššej produktivite, nižším nákladom a lepšiemu zákazníckemu servisu.  

Prehľad zmien, ktoré pre vás, našich zákazníkov spracovávame a pravidelne tak udržiavame naše programy aktuálne a kompatibilné s najnovšími technológiami.