Vážení zákazníci,

 

Sociálna poisťovňa od 1. júna 2022 poskytne novú službu – elektronickú PN (ePN) – aj pre zamestnávateľov.

Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne.

Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov.

 

Bližšie informácie o spomínaných zmenách si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente:

Elektronická PN (ePN) od 1.6.2022

 

Tím PAM