Vážení zákazníci,

pozývame vás na online školenie programu EcoSun, ktoré bude zamerané na oblasť účtovníctva – Evidencia majetku.

Dátum: streda, 14. septembra 2022

Čas:     9:00 h – 11:30 h

 

Program:

1. Vytvorenie karty investičného majetku,

2. Pohyby na majetkovej karte:

– zaradenie IM

– vyradenie IM

– čiastočné vyradenie IM

– technické zhodnotenie IM

– opravné položky k IM

3. Daň z motorových vozidiel:

– evidencia áut

– daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

4. Tlačové zostavy k IM.

 

Cena školenia: 

Cena školenia je 36 EUR s DPH.

Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred dátumom školenia na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.

Školiteľka:

Katarína Oboňová (účtovný a legislatívny analytik).

Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť cez našu webovú stránku v sekcii Semináre a školenia. Taktiež telefonicky na čísle 043/583 11 00 u pani Tichoňovej, či e-mailom na adrese: tichonova@sunsoft.sk, kde získate aj bližšie informácie.
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.

Tím EcoSun