Moderná digitalizácia pomocou ERP softvéru EcoSun.

Prečo Automatizácia a digitalizácia procesov v EcoSune?

V súčasnej rýchlej dobe je automatizácia a digitalizácia priam až nevyhnutná. Prinášame moderné a efektívne riešenia, ktoré znižujú manuálnu prácu a opakujúce sa úkony. Šetrí náklady na tlač a distribúciu papierových dokumentov. Prispieva k ochrane životného prostredia znížením odpadu. Manažérom umožňuje lepšie rozhodovanie na základe rýchleho prístupu k aktualizovaným a presným informáciám.

Vybrané možnosti automatizácie a digitalizácie procesov.

Optimalizácia skladových procesov.

ERP softvér EcoSun v spolupráci s mobilným skladníkom optimalizuje skladové procesy a zvyšuje efektivitu práce – to všetko bez potreby papierových dokladov. S mobilnou aplikáciou v prenosnom skeneri dokážete online vytvárať skladové doklady – príjem, výdaj, prevody medzi skladmi, inventúru, ale aj kontrolovať doklady a vytvárať prijaté objednávky v teréne.

Biometrické podpisovanie

Digitálny podpis je technológia, ktorá umožňuje podpisovať PDF dokumenty a doklady vytvorené v aplikácií.

Podpísané elektronické dokumenty sa automaticky uložia v ERP systéme EcoSun.

Digitálny archív v ERP softvéri EcoSun

Vďaka digitálnemu archívu môžete efektívnejšie a bezpečnejšie spravovať svoje dokumenty, zatiaľ čo zároveň znižujete náklady a zvyšujete produktivitu.