Vážení zákazníci,

na základe legislatívnej zmeny v oblasti DPH sme pre vás pripravili návod, ako si opraviť odpočítanú daň pri nezaplatenej faktúre v programe EcoSun.


Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre v programe EcoSun.

Opravu odpočítanej dane odporúčame robiť v interných dokladoch.
Hodnotu DPH treba dať na stranu MD mínusom a vstúpiť do voľby „Zapísať DPH“.

Tabuľku DPH treba vyplniť nasledovne: plnenie DPH PT04 a príznak „Dobropis“.

Takto nahratý doklad vstúpi do výkazu DPH na riadok 29 a do výkazu KV na riadok C2.

Správna definícia výkazu DPH:

Správna definícia výkazu KV:

Upozornenie: Pre správne vygenerovanie XML kontrolného výkazu DPH s opravou odpočítanej dane musíte mať nainštalovanú verziu EcoSun 2.32.591.

Doklady pre opravu odpočítanej dane zo salda:

Tlačová zostava:

Tím SunSoft