Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás pozvať na online školenie aplikácie EcoSun – oblasť personalistiky a miezd (PAM).
Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny za rok 2022 -2023 a detailné oboznámenie sa s novinkami v programe EcoSun PAM.

Dátum: štvrtok, 15. decembra 2022
Čas: 9:00 h – 13:00 h

Program:
1. Spôsob stravovania od 01.01.2023 (finančný príspevok, gastrokarty);
2. Legislatívne zmeny v sociálnej poisťovni od 01.01.2023;
3. Sezónna práca 1.1.2023;
4. Otcovská dovolenka;
5. Zmeny v Zákonníku práce od 01.11.2022

Cena školenia: 
Cena školenia je 48 EUR s DPH.

Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred dátumom školenia na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.
 Školitelia:
Alena Šulanová (legislatívny analytik), Libor Paluga (autor aplikácie).

 Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť cez našu webovú stránku , alebo e-mailom na adrese: tichonova@sunsoft.sk, prípadne telefonicky na čísle 043/583 11 00 u pani Tichoňovej, kde získate aj bližšie informácie.
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.
Pokiaľ by ste sa na školenie prihlásili a ani 2 dni pred školením nemali od nás zaslanú predfaktúru, prosíme kontaktujte nás telefonicky na vyššie uvedenom tel. čísle

Prihlásiť sa na školenie

Tím SunSoft