Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás pozvať na online školenie aplikácie EcoSun.
Školenie bude zamerané na Tok dokladov od cenových ponúk po faktúry v EcoSune.
Dátum: štvrtok, 11. mája 2023
Čas: 9:00 h – 11:30 h 

Prihlásiť sa môžete tu.

Čomu sa budeme venovať na školení?
1. Cenové ponuky;
2. Objednávky/Predfaktúry:
– Vytvorenie DL, FV z predfaktúry
– Korekcia dodaného množstva
– Prepočet vybavenosti objednávok
– Zostavy na kontrolu vysporiadania predfaktúr
3. Preddavkové faktúry (faktúry o prijatých platieb);
4. Dodacie listy:
– Stav dodacích listov (vyfakturované, nevyfakturované, zberná FA….)
– Zobrazenie objednávok dokladu
– Generovať zbernú faktúru
– Prepravný doklad
– Tlač príjemky s ON
– Importy položiek do DL pomocou xls
– Vyradiť zo skladu
5. Faktúry:
– Vytvorenie FV z DL
– Kontrola IČDPH na Finstat
– Dobropis k dokladu (generovaním, ručné zadanie).

Cena školenia: 
Cena školenia je 36 EUR s DPH.

Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred dátumom školenia na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.

Školitelia:
Ing. Katarína Oboňová (účtovný analytik).

Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť e-mailom na adrese: sunsoft@sunsoft.sk, prípadne telefonicky na čísle 043/583 11 00, kde získate aj bližšie informácie.
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.

Pokiaľ by ste sa na školenie prihlásili a ani 2 dni pred školením nemali od nás zaslanú predfaktúru, prosíme kontaktujte nás telefonicky na vyššie uvedenom tel. čísle.

Tešíme sa na vás.

Tím SunSoft