Vážení zákazníci,
ukončujeme podporu starých modulov WinOASIS a WinSHOP, ktoré sa používajú bez pripojenia na účtovníctvo, a preto si vás dovoľujeme pozvať na online webinár, kde vám predstavíme nový program EcoSun, konkrétne sklad, katalóg a dokladový tok v programe.
Dátum: 18. 4. 2023
Čas: 9:00
Prihlásiť sa môžete na e-mailovej adrese obchod@sunsoft.sk.

Čomu sa budeme venovať na webinári?

 1. Sklad: založenie skladu;
 2. Katalóg, skladové karty:

  Vysvetlenie rozdielu medzi katalógom a skladovými kartami
  Založenie a nastavenie skladovej karty
  Hromadné zmeny nad skladovými kartami a nad katalógom

 3. Dokladový tok – príjem a výdaj externý:
  Cenové ponuky

  Objednávky/Predfaktúry (tuzemské, z EU, tretie krajiny)
  Preddavkové faktúry (faktúry o prijatých platbách)
  Dodacie listy/Faktúry

Online webinár je zadarmo.

Tešíme sa na vás.

Tím SunSoft