Vážení zákazníci,

na základe legislatívnej zmeny v oblasti DPH sme pre vás pripravili návod, ako si opraviť odpočítanú daň pri nezaplatenej faktúre v programe WinPU.

 

Oprava odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre v programe WinPU:

Opravu odpočítanej dane odporúčame robiť v interných dokladoch.
Hodnotu DPH treba dať na stranu MD mínusom a vstúpiť do voľby „DPH F12“.

Tabuľku DPH treba vyplniť nasledovne: plnenie DPH PTUZ, Riadok DPH Vrátenie dane – Oprava odpočítanej dane podľa §53b a príznak „Dobropis“.

Takto nahratý doklad vstúpi do výkazu DPH na riadok 29 a do výkazu KV na riadok C2.


Upozornenie: Pre správne vygenerovanie XML kontrolného výkazu DPH s opravou odpočítanej dane musíte mať nainštalovanú verziu WinPU 4.94.051.

Doklady pre opravu odpočítanej dane pri nezaplatenej faktúre:
Tlač – Saldo:

Výber podľa hraníc:

Zostava s počtom dní omeškania:

Tím SunSoft