Vážení zákazníci,

Od 1. júla 2023 došlo k významnej zmene v obmedzení platieb v hotovosti. Novela zákona č. 394/2012 Z.Z. o obmedzení platieb v hotovosti platná od 1.7.2023 zjednotila hodnotu obmedzenia platby pre právnické aj fyzické osoby. Platba v hotovosti je možná len do 15 000,00 EUR vrátane.
Na zákon sa nevzťahujú výnimky, ktoré sú presne definované v zákone č. 394/2012 Z.Z.
Novela zákona je v programe EcoSun uplatnená v nasledovnej verzii: EcoSun č.2.32.652 

Tím SunSoft