Vážení zákazníci,
dovoľujeme si vás pozvať na online školenie aplikácie EcoSun – oblasť personalistiky a miezd (PAM). Školenie bude zamerané na legislatívne zmeny za rok 2023 a detailné oboznámenie s novinkami v programe EcoSun PAM.

Dátum: štvrtok, 12. januára 2023
Čas: 9:00 h – 13:00 h

Program:
1. Mzdové veličiny na rok 2023
2. Ročné zúčtovanie dane za rok 2022
3. Zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.1.2023
4. Zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.1.2023

Cena školenia je 48 EUR s DPH.
Po zaregistrovaní sa na online školenie vám bude vystavená predfaktúra, ktorú bude potrebné uhradiť najneskôr jeden deň pred dátumom školenia na č. účtu SK63 0900 0000 0000 5417 4727.

Školitelia:
Alena Šulanová (legislatívny analytik), Libor Paluga (autor aplikácie).

Organizačné pokyny:
Na školenie sa môžete prihlásiť cez našu webovú stránku , alebo e-mailom na adrese: tichonova@sunsoft.sk, prípadne telefonicky na čísle 043/583 11 00 u pani Tichoňovej, kde získate aj bližšie informácie.
Konkrétne prihlasovacie údaje od nás dostanete mailom najneskôr 2 dni pred termínom konania. Aby ste sa mohli plnohodnotne zúčastniť online školenia, musíte mať počítač s mikrofónom, reproduktormi a pripojením na internet.

Pokiaľ ste sa na školenie už prihlasovali a nedostali ste od nás predfaktúru, prosíme kontaktujte nás telefonicky na vyššie uvedenom tel. čísle.

Prihlásiť sa na školenie

Tím SunSoft